Strijdbare demonstratie tegen bijeenkomst met DT&V

Afgelopen zondagmiddag werd er gedemonstreerd voor de deur van De Nieuwe Liefde in Amsterdam (lees oproep hier). Binnen was een bijeenkomst met twee DT&V ambtenaren (Karen Temmink, coördinerend en specialistisch adviseur op het hoofdkantoor in Den Haag en Peter de Koster, afdelingsmanager Voorbereiden Vertrek in Hoofddorp) in de hoofdrol, onder de noemer “De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.

Met een groep van ongeveer twintig mensen hebben we ruim een uur gedemonstreerd. Borden, spandoek, megafoon. Een aantal vluchtelingen van Wij Zijn Hier was erbij om persoonlijk hun bezwaar kenbaar te maken tegen deze bijeenkomst en deden dat zeer overtuigend.
Na enige tijd kwam iemand van het Rosa Parks café naar buiten om hen uit te nodigen. Maar dit betekende niet meer dan drie minuten spreektijd tegenover een uur spreektijd voor de DT&V ‘jury’. De vluchtelingen zouden zich dan kunnen “verdedigen” en “Dan eis je gelijk tien minuten”. Garanties waren er echter niet. En belangrijker nog: het is de DT&V die hier in het beklaagdenbankje had horen te zitten. Luisteren en incasseren. Zo was het echter niet en dat was alle reden om het voorstel af te wijzen. “Laat ze maar naar buiten komen en naar óns luisteren!”

Het Rosa Parks Café met de ‘experts’ die het blijkbaar beter denken te weten dan vluchtelingen, hoe het beleid ‘beter’ moet, zaten binnen hun ideeën te ‘pitchen’ terwijl buiten de alarmsirene loeide en het “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” klonk. De enige manier waarop het beter kan is afschaffing van de DT&V. “Down down DT&V! Welcome welcome refugees!”. Alarm voor de rechten van vluchtelingen. Vrijheid van beweging en vestiging, het recht op bestaan, het recht op onderdak. Gelijkwaardigheid. Hoe kan een mens illegaal zijn? Maar dat moest binnen maar gezegd gaan worden volgens het Rosa Parks Café, ten overstaan van het zoveelste witte Europeanen met papieren onderonsje met de DT&V. “Buiten demonstreren heeft geen zin” werd er gezegd. Alsof praten met de DT&V zin heeft, met degenen wiens taak het is zo veel en zo efficient mogelijk mensen het land uit te werken. Alsof vluchtelingen niet al vaak genoeg tegenover een DT&V ambtenaar hebben gezeten die alleen maar zegt: “de IND of de rechter heeft besloten. U moet weg. En wij zorgen dat u weggaat.” Dat is het enige waarover het mag gaan: hoe gaat een vluchteling weg? “Goedschiks of kwaadschiks”.

Wat valt er te praten over deportaties? Niets. Stop deportaties! Stop DT&V!