Dijkhoff verlengt pilot inbewaringstelling door DT&V

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan dat de, oorspronkelijk tot okotber 2016, lopende pilot waarin medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek eigenstandig vluchtelingen in bewaring kunnen stellen wordt verlengd.

Sinds de start van de pilot in 2014 hebben DT&V’ers 378 vluchtelingen laten opsluiten. “Van dertien personen, waarvan twee gezinnen (zeven personen) werd de maatregel opgeheven vanwege onvoldoende motivering”, aldus Dijkhoff.

Eerder in 2016 breidde Dijkhoff de pilot, die al liep op Gezinslocaties en de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel, al uit naar gewone asielzoekerscentra.

De pilot wordt nu voortgezet in afwachting van een “kwantitatieve analyse” op grond waarvan definitief besloten wordt of deze wordt omgezet in beleid.