DT&V: de organisatie

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat werkt aan het (gedwongen) vertrek van vluchtelingen die van de overheid niet in Nederland mogen blijven.

De dienst heeft slechts een doel: het met alle mogelijke middelen het land uitwerken van vluchtelingen, onder het motto “We zijn geen reisbureau waar mensen een mooie reis komen uitzoeken”.

De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte ambtenaren en regimes uit andere landen. Sinds najaar 2014 loopt bovendien een pilot-project waardoor medewerkers van de DT&V zelfstandig en naar eigen inzicht vluchtelingen in vreemdelingenbewaring mogen stellen.

De DT&V werd in 2006 opgericht op initiatief van toenmalig Minister Verdonk. Rhodia Maas was sinds de start directeur van de dienst, totdat zij in 2016 vertrok. Jannita Robberse volgde haar op.

De dienst bestaat uit drie directies: de directie Ondersteuning Voorbereiden Terugkeer, de directie Toezicht en Maatregelen en de directie Internationale Aangelegenheden. Daarnaast zijn er afdelingen Strategisch Advies en Bedrijfsvoering.

De DT&V telt ongeveer 600 medewerkers, verspreid over locaties in het hele land. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Ministerie van Jusitie (Turfmarkt 147 Toren Zuid, 35e etage).

Handig bij het lezen van officiële stukken: de Afkortingenlijst van de DT&V.