DT&V deporteert naar Albanië

De DT&V laat in een nieuwsbericht weten dat het woensdag 15 februari samen met Belgische en Luxemburgse deportatieautoriteiten 51 mensen (waaronder 21 vanuit Nederland) naar Albanië heeft gedeporteerd. “Het bijzondere aan de vlucht was dat de overdracht van de vreemdelingen al in Brussel plaatsvond. Albanese escorts hebben de vreemdelingen vervolgens naar Albanië gebracht”, aldus de DT&V.

Omdat Albanië op de ‘lijst met veilige landen van herkomst’ staat worden asielaanvragen van Albanese vluchtelingen standaard afgewezen en bestraft met een inreisverbod voor de EU voor een periode van twee jaar.

Vorig jaar kregen 3100 mensen afkomstig uit Albanië te horen dat ze Nederland moesten verlaten. Albanië is daarmee het land dat bovenaan de lijst van landen van herkomst met meeste afgewezen asielaanvragen staat. In mei 2016 ging NRC-journaliste Sheila Timmerman mee met een deportatievlucht naar Albanië.

Belangrijke push-factor voor migratie vanuit Albanië is armoede, vooral in rurale gebieden. Het land behoort tot de armste in Europa. Daarnaast is er nog wel wat aan te merken op het gebied van mensenrechten, aldus Amnesty International. Met name het respect voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn onvoldoende. Ook de situatie in gevangenissen en politiecellen is slecht. Egyptische en Roma-gemeenschappen in het land wordt adequate huisvesting ontzegd.