Picketline tegen debat met DT&V in De Nieuwe Liefde

Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!
Zondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

Op zondagmiddag 25 januari 2015 vindt in het Rosa Parks Café in De Nieuwe Liefde een bijeenkomst plaats onder de noemer “De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.
De vraagstelling: “Hoe effectief is dit terugkeerbeleid, als er nog zoveel vluchtelingen in de illegaliteit belanden? Hoe zou het verbeterd kunnen worden?”
De werkwijze: “In dit Rosa Parks Café een creatieve brainstormsessie mèt de DT&V. Vijf experts pitchen hun idee voor verbetering van het terugkeerbeleid. De DT&V vormt de jury en zal op de ongevraagde adviezen reageren.”

Met deze bijeenkomst, die net zo goed genoemd had kunnen worden “Deporteer mee met de DT&V”, wordt er vanuit gegaan dat het ‘terugkeerbeleid’ verbeterd moet worden. Maar het enige goede idee is afschaffing van de DT&V. Stop met het op straat zetten en opsluiten van vluchtelingen. Stoppen met deportaties. Voor een samenleving die geen mensen uitsluit omdat ze ergens anders geboren zijn. Stop met het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Stop de misdadige migratiepolitiek van Fort Europa die jaarlijks duizenden slachtoffers eist.

De DT&V heeft als enige doel er voor te zorgen dat afgewezen vluchtelingen, ook wel genoemd ‘illegale vreemdelingen’, Nederland ‘verlaten’. De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte ambtenaren en regimes uit andere landen.

De bevoegdheden van de DT&V zijn het afgelopen jaar uitgebreid, evenals die van politie en marechaussee, hun rechterhanden. De politie mag bij razzia’s en arrestaties van mensen zonder verblijfspapieren huiszoeking doen, mensen aan het lichaam onderzoeken en telefoons uitlezen, zonder rechterlijk bevel. In de toekomst wil staatssecretaris Fred Teeven de DT&V zelf de bevoegdheid geven om mensen in bewaring stellen, zonder tussenkomst van een officier van justitie of rechter. Op dit moment loopt er een pilot. Verder heeft Teeven afgelopen week aangekondigd te DT&V nog meer drukmiddelen te verschaffen om zogenaamd ‘vrijwillig’ vertrek te bevorderen: het verlengen van de inreisverboden voor wie niet meewerkt. Intussen wordt in de media en met bijeenkomsten als deze telkens geprobeerd het beleid en de DT&V een vriendelijk gezicht te geven, maar vluchtelingen weten wel beter.

Veel vluchtelingen moeten zien te overleven op straat. Wie niet meewerkt aan deportatie, moet maar voelen. Het moet hen dwingen te vertrekken. Tegen deze praktijken zijn vluchtelingen zelf in verzet gekomen door zich te laten zien met tentenkampen, demonstraties, marsen, en door panden te kraken. Intussen ligt er een uitspraak dat afgewezen vluchtelingen ten minste ‘bed, bad en brood’ moet worden geboden, niet genoeg maar tenminste iets. Hiertegen is Teeven in beroep, want opvang zal de crepeerstrategie van het beleid, uitgevoerd door de DT&V, doorkruisen. En Teeven heeft nu zelfs aangekondigd de Vluchtgarage in Amsterdam te laten ontruimen!

Het ‘terugkeerbeleid’ moet niet beter of effectiever, het moet worden afgeschaft! Kom 25 januari met spandoeken, borden en lawaai naar de Nieuwe Liefde! 15 uur, voor de ingang van De Nieuwe Liefde.
Actiegroep Stop DT&V! Stop deportaties!