Hoe overtuig je een vreemdeling te vertrekken? (BNR)

Artikel van Jolijn Mes over dat de Dienst Terugkeer en Vertrek bezig is om zijn medewerkers een nieuwe gesprekstechniek aan te leren om vluchtelingen beter te kunnen ‘overtuigen’ voor ‘vrijwillige’ terugkeer te kiezen.

De techniek (Werken in gedwongen kader (Wigk)) is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. Na een voorbereidingsfase is er nu sprake van de zogenaamde ‘implementatiefase’ (oktober 2015 – eind 2017), die bestaat uit een jaar van implementatie en een jaar van borging. In het jaar van de implementatie worden alle (senior) regievoerders opgeleid door de trainers.

“Doel is een effectieve balans te bereiken tussen het opbouwen van een relatie met de ‘vreemdeling’ en het uitoefenen van controle en dwang om hem te bewegen het land te verlaten”, aldus de Volkskrant van 30 oktober 2015. Aan het plan ligt een onderzoek van Regioplan ten grondslag, dat concludeerde dat de ‘onwillige’ houding van uitgeprocedeerden om te vertrekken, is bij te sturen met gedragsinterventies.