Deportatiedienst en racistisch politiekorps wandelen mee met ‘Nacht van de Vluchteling’

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni 2016 vindt de zevende editie van de ‘Nacht van de Vluchteling’ plaats. Het doel van dit evenement is het ophalen van (sponsor)geld voor noodhulp aan vluchtelingen, aldus de organiserende Stichting Vluchteling. Veel meelopende individuen en teams leveren daar een bijdrage aan. Het is echter schokkend dat we onder de deelnemers ook teams van de deportatiedienst van de overheid, de ‘Dienst Terugkeer en Vertrek’, en het racistische moordenaarskorps van de Haagse politie aantreffen.

De ‘Nacht van de Vluchteling’ is zo’n typisch NGO-evenement, met alle bekende karakteristieken: een hoog ‘feel good’-gehalte, bedrijvensponsoring, een liveuitzending op radio NPO2 en opdravende BN’ers en bobo’s die met hun uitgekauwde platitudes het apolitieke karakter van het geheel benadrukken. Daar verschijnen ook de eerste vraagtekens over de rol van de organisatie, als blijkt dat de nacht begint met een ‘motivational speech’ door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Die aansluitend ook het startschot voor de korte versie van de loop mag geven.

Van Aartsen? De burgemeester die het protest van de vluchtelingen van ‘Recht op Bestaan’ aan alle kanten zo moeilijk mogelijk probeerde te maken? Die het actiekamp op de Koekamp met veel geweld liet ontruimen? En die met droge ogen beweerde dat racisme bij de Haagse politie niet voorkomt?

PvdA

Sommige deelnemende teams doen je nog meer je wenkbrauwen fronsen. Wat heeft een team van de PvdA te zoeken bij een evenement voor hulp aan vluchtelingen? De partij die met toenmalig staatssecretaris Job Cohen aan de basis staat van het huidige mensonwaardige asielbeleid, heeft sindsdien altijd meegewerkt aan verdere verslechtering van dit beleid. Deze kabinetsperiode is het een monotoom de VVD napratende Tweede Kamerfractie die zich afgelopen week nog tegen een verruiming van het Kinderpardon keerde. Volgens woordvoerster Attje Kuiken zou dat maar leiden tot misbruik. Ze zag er dan ook geen enkel probleem in dat een beroep op het kinderpardon, hét paradepaardje cq de schaamlap van de PvdA, in meer dan 92% van de gevallen werd afgewezen. Vaak op advies van de Dienst Terugkeer en Vertrek, omdat mensen niet actief genoeg mee zouden hebben gewerkt aan hun eigen vertrek…

Dienst Terugkeer en Vertrek

Daarmee komen we terecht bij mogelijk het meest verwerpelijke onderdeel van de Nederlandse vluchtelingenverwijderingsmachine. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft slechts één doel: het met alle mogelijke middelen het land uitwerken van vluchtelingen, onder het motto “We zijn geen reisbureau waar mensen een mooie reis komen uitzoeken” [].

De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte ambtenaren en regimes uit andere landen. Sinds vorig jaar loopt bovendien een pilot-project waardoor medewerkers van de DT&V zelfstandig en naar eigen inzicht vluchtelingen in vreemdelingenbewaring mogen stellen. Afgelopen mei werd deze pilot verlengd en verruimd. DT&V’ers mogen nu ook vluchtelingen in asielzoekerscentra direct in vreemdelingenbewaring zetten, aldus staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder mochten DT&V’ers dat al bij vluchtelingengezinnen die in de halfopen gevangenissen, bekend als ‘Gezinslocaties‘ verblijven. Geen wonder dat de DT&V begin deze maand dan ook juichend berichtte dat de nieuwe gezinsgevangenis op Kamp Zeist in gebruik genomen is. Het vastzetten van kinderen is “uiteindelijk een beleidskeuze”, aldus DT&V-directeur Rhodia Maas, die geen boodschap heeft aan kritiek van de commissaris mensenrechten van de Raad van Europa.

Ook in het nieuws afgelopen week: ondanks de belofte van de regering dat uitgeprocedeerde vluchtelingen die nota bene mee ‘willen’ werken aan terugkeer naar het land van herkomst (lees: in de meeste gevallen zo murw gebeukt zijn dat ze geen andere uitweg meer zien) opvang kunnen krijgen, wordt dit in veel gevallen alsnog geweigerd door de DT&V wanneer er, buiten de verantwoordelijkheid van de vluchteling zelf, te weinig uitzicht op vertrek zou zijn. Liever laat men kwetsbare, en soms zelfs ernstig zieke, mensen op straat creperen.

De door toenmalig minister Verdonk opgerichte dienst wordt al sinds de pre-start in 2006 geleid door Maas, een van de leden van het wandelteam tijdens de ‘Nacht van de Vluchteling’. Zij is ook degene die aan media en publiek het beleid en werk van de DT&V mag proberen te verkopen. Dat doet ze graag in duidelijke taal: “We moeten naar een situatie toe, waarin terugkeer een essentieel en geaccepteerd onderdeel is van migratie. […] Voor sommige mensen is hier geen toekomst.”

Toen steeds meer mensen zich het lot van de vluchtelingen van ‘Wij Zijn Hier’ in Amsterdam begonnen aan te trekken, schreef ze zelfs met collega Joost van Lammeren een opinieartikel in de Volkskrant. Strekking: “Als er al sprake is van onrecht dan is dat van toepassing op de weigering van de vluchtkerkbewoners gehoor te geven aan de uitspraak van vaak meerdere rechters en op de handelwijze van mensen en organisaties die uitgeprocedeerde asielzoekers valse hoop geven op een verblijf in Nederland.”

Eind vorige maand was Maas nog in het nieuws te horen over een deportatievlucht vanuit Nederland naar Albanië. Ze zei zich erover te verbazen dat Albanezen niet ‘vrijwillig’ terugkeren, want dan zouden ze, in tegenstelling tot de nu onder dwang van 70 meereizende marechaussees gedeporteerde 30 mensen, nog een oprotfooi van 200 euro meekrijgen.

Gerard Zijlstra vat het in een artikel op de website van Doorbraak goed samen: “Bijna elke zin van de directeur van de Nederlandse tak van het Europese deportatiesysteem zit vol leugens en verdraaiingen van de werkelijkheid.”

De begeleidende tekst van DT&V op de [inmiddels niet meer bestaande] teampagina op de website van de ‘Nacht van de Vluchteling’ is van een zelfde soort leugenachtig proza: “De medewerkers van de DT&V regisseren het vertrek van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Dit doen we zo zorgvuldig, waardig en tijdig mogelijk. Ook wij zijn getuigen van de actualiteiten en voelen ons betrokken bij de grote vluchtelingenstroom. Door letterlijk ons beste beentje voor te zetten hopen we een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan deze nacht.”

Haagse politie

Al te zeer willen de deportatiewandelaars zich nu ook weer niet vermoeien. Het team van DT&V beperkt zich tijdens de ‘Nacht van de Vluchteling’ tot de kortst mogelijke afstand: een avondloop van 10 kilometer in de vorm van twee rondjes van 5 kilometer door het centrum van Den Haag. Genoeg om even goede sier te maken.

Nee, dan het team van de Politie Den Haag. Dat loopt de volle 40 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Op het moment van schrijven, zes dagen voor het evenement, heeft dit team al 72,50 euro van het streefbedrag van 2000 euro aan sponsorgeld binnengehaald.

De afgelopen jaren is een eindeloze rij verhalen verschenen over het racistische en gewelddadige optreden van de Haagse politie, vooral in de Schilderswijk []. Trieste dieptepunten: de moorden op Rishi Chandrikasing en Mitch Henriquez. De combinatie van racisme en geweld is echter een structureel fenomeen binnen het Haagse politiekorps, zo bevestigden ook oud-agenten.

Dat het niet enkel een Haags probleem is bleek de afgelopen weken weer toen het debat over ‘etnisch profileren’ door de politie oplaaide. Terwijl dit handelen door politiek en bestuurlijk verantwoordelijken afgedaan wordt als vervelende incidenten, zeggen de praktijkuitvoerders in politiekringen massaal ronduit dat ‘etnisch profileren’ stelselmatig voorkomt én gerechtvaardigd is.

Wat kun je doen?

Het is een raadsel waarom de organisatie van de ‘Nacht van de Vluchteling’ het racistische uitschot van de DT&V en de Haagse politie mee laat lopen. Wie het daar niet mee eens, kan op verschillende manieren uitdrukking geven aan haar/zijn/hun afkeuring:

  • zet een kritisch commentaar op de teampagina’s op de website van de ‘Nacht van de Vluchteling’: Dienst Terugkeer en Vertrek en Politie Den Haag.

  • Spreek Stichting Vluchteling, organisator van de ‘Nacht van de Vluchteling’, aan en wijs hen erop dat de deelname van deze teams een gotspe is. Je vindt hier contactgegevens, reageren via Facebook kan ook.

  • laat tijdens het evenement op een bij jou passende wijze weten dat de deelname van deze teams ongewenst is. DT&V loopt mee met de 10 km-loop in Den Haag, de Haagse politie loopt van Rotterdam naar Den Haag.

Kijk op Indymedia voor enkele aanvullende postings.